Mitä stressivalmennus oikein on?
Käytännöllisiä työkaluja stressin lievittämiseen.
Miten se erottuu muista?
Käytän valmennuksessa ainutlaatuista ja reaaliaikaista stressitason mittausmenetelmää ja -laitteistoa. Menetelmä perustuu sykevaihteluvälin erojen mittaamiseen erillisellä laitteella ja mittaustuloksen kuvaamiseen tietokoneohjelmalla.
Kenelle se on kehitetty ja kuka stressivalmennuksesta voi hyötyä?
Stressivalmennus sopii kaikille, jotka kokevat stressin ylikuormituksen häiritsevän omaa ja läheisten arkea. Avuksi yksin yrittäjän, opiskelijan tai urheilijan uupumukseen. Tueksi vanhemmuuteen ja parisuhteen haasteisiin. Työkaluksi kuntoutukseen ja asiakastyöhön, yksilöille ryhmän osana.